Grid Pattern

Harm Janssen

Directeur regio Noord-West BPD

Harm Janssen is sinds 2013 directeur van de regio Noord-West van BPD en binnen de organisatie ambassadeur van het thema Betaalbaarheid. Van 2005 tot 2010 was hij in de gemeente Utrecht als wethouder verantwoordelijk voor financiën, herontwikkeling stationsgebied, monumenten, sport en grondzaken.

 

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Bianca Seekles

Directeur Era Contour

Karsten Klein

Directeur Belangenbehartiging VEH

Marja Appelman

Directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marja Elsinga

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

Mathijs Bouman

Econoom en journalist

Peter Boelhouwer

Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft