Grid Pattern

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

Meer informatie over Martin van Rijn volgt.

Fotocredit: Aedes / Simone-Michelle de Blouw

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Marja Appelman

Directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Peter Boelhouwer

Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft