Grid Pattern

Mo Sedighi

Regisseur Kijk op de Wijk VORM

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Daan Vanhouten

Beleidsmedewerker Woningbouwbeleid MINBZK

Mara Kopp

Buurtontwikkelaar BuurtBoost