Grid Pattern

Hubert Linssen

Programma manager duurzaamheid en innovatie bij campus vastgoed Technische Universiteit Delft

TU Delft werkt toe naar een CO2 neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030. Hubert coördineert de projecten en activiteiten bij Campus vastgoed van de TU Delft om deze doelen te bereiken. De TU Delft faciliteert met zijn team ook innovaties op de campus om ook op deze wijze bij te dragen aan de missie van de TU Delft; impact voor een duurzame samenleving.

Bijeenkomst

Circulair Financieren-as-a-service

Woensdag 13:15 - 14:00

PROVADA FUTURE