Grid Pattern

Jacos van Zelst

Directie Ministerie van BZK

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting die samenwerken met gemeenten en/of provincies bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting. Jacos geeft sinds september 2022 leiding aan dit programma. 

Bijeenkomst

Modulair heeft de toekomst

ABN AMRO

Woensdag 13:00 - 13:30

11-07

Gerelateerde sprekers

Bas Rutten

ABN AMRO

Jeroen Reijnoudt

Management MN

Rick Nieman

Dagvoorzitter