Grid Pattern

Marlies van der Maarel

Strategisch Stedenbouwkundige en planoloog Gemeente Rotterdam

Marlies van der Maarel is sinds 2018 werkzaam bij gemeente Rotterdam en werkt ruim 2,5 decennia als expert stedenbouwkundige (MUD) en planoloog (MSc) op een breed terrein in het ruimtelijke veld. Een betekenisvolle wereld ontwikkelen is de drijfveer in haar werk. Integrale, ruimtelijke antwoorden geven op maatschappelijke transities staan centraal in haar bijdrage om samen te komen tot gezonde, klimaatvriendelijke, inclusieve en leefbare steden en landschappen.

 

Zij heeft ervaring met zowel beleids- en programmaopgaven, gebiedsopgaven als concrete bouwplanontwikkeling. Marlies verbindt inspirerend visionaire vermogen met concreetheid: met het hoofd in de wolken en met de voeten in de klei.

 

Marlies van der Maarel brengt concrete ervaring vanuit overheden en onderzoeksinstellingen in Oost-Nederland, Midden-Nederland en de Randstad. Momenteel werkt zij bij gemeente Rotterdam aan hoogwaterveiligheidsvraagstukken, de ontwikkeling van de Oostflank Rotterdam en andere brede ruimtelijke opgaven. Als projecttrekker leidde zij de totstandbrenging van Eo Wijersprijsvraag verkenningen regio Rijn-Maasmonding 2125, waarin klimaatopgaven en de lange termijn centraal staan.

Gerelateerde sprekers

Bouke de Vries

Bestuursadviseur Public Affairs Rabobank

Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Jan Kadijk

Manager Kennis en Innovatie Dutch Green Building Council

Rudy Verstappen

Team Lead ESG Altera Vastgoed

Tom van 't Hek

Gespreksleider