Grid Pattern

Jan Kadijk

Manager Kennis en Innovatie Dutch Green Building Council

Jan Kadijk (1968) is Manager Kennis & Innovatie bij Dutch Green Building Council (DGBC). Verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van nieuwe thema’s van DGBC zoals sociale duurzaamheid, biodiversiteit. Ook agendeert hij urgente maatschappelijke thema’s en de rol die de bouw- en vastgoedsector hierin spelen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Framework Climate Adaptive Buildings (FCAB), dat beschrijft hoe fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Jan is opgeleid als sociaal geograaf aan de Universiteit Groningen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Jan is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft.

Gerelateerde sprekers

Bouke de Vries

Bestuursadviseur Public Affairs Rabobank

Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Marlies van der Maarel

Strategisch Stedenbouwkundige en planoloog Gemeente Rotterdam

Rudy Verstappen

Team Lead ESG Altera Vastgoed

Tom van 't Hek

Gespreksleider