Grid Pattern

Marcel Michon

Managing Partner Buck Consultants International

Marcel Michon (1962) is Managing Partner, lid van de directie en afdelingshoofd Economie, Ruimte en Infrastructuur bij adviesbureau Buck Consultants International uit Nijmegen. Na zijn middelbare school studeerde Marcel Sociale Geografie aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Vervolgens heeft hij een postdoctoraal Logistiek Management gevolgd en een opleiding tot het doorlichten van bedrijven. Marcel heeft bij diverse werkgevers gewerkt in de advieswereld en meer publieke sector (provincie Noord-Brabant), alvorens hij in 1990 in dienst trad bij Buck Consultants International. Marcel heeft zich in de loop der jaren bekwaamd in vraagstukken die zowel overheden als bedrijfsleven bezighouden. Zo heeft Marcel heeft meer dan 50 bedrijven doorgelicht op hun (logistieke) efficiency in relatie tot het nemen van duurzame maatregelen. Daarnaast adviseert Marcel publieke organisaties in hun streven naar een optimale inrichting van het ruimtelijk economisch landschap. In veel gevallen worden partijen in complexe situaties in een snel veranderende economie bijeengebracht.

Hierdoor heeft hij een grote track record opgebouwd in vraagstukken waar een brede benadering vereist is, zoals inrichtingsvraagstukken van bedrijventerreinen en havengebieden, mobiliteitsvraagstukken en ICT, vervoersvraagstukken in relatie tot het stedelijk netwerk en knooppunt ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke corridors.

Tot zijn klanten behoren het Rijk, provincies, stadsregio’s, grote en kleine gemeenten aan de ene zijde en grote en middelgrote en kleine ondernemingen aan de andere zijde. Marcel spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.