Grid Pattern

Hans Adriani

Voorzitter van de Task Force Wonen en Zorg

Hans Adriani is sinds mei 2023 bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. Daarvoor was hij voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg en wethouder Wonen in Nieuwegein.

Gerelateerde sprekers

Esther Agricola

Directeur BPD regio Noord-West

Frans Merks

Senior Asset Manager BPD Woningfonds

Stijn van Kreij

Directeur Butterfly Effect