Grid Pattern

Presentatie gebiedsontwikkeling ‘Kop van de Buitenhof'

Gemeente Delft , Verstedelijkingsalliantie
Donderdag 11:30 - 12:00 12-03

Delft West staat de komende jaren voor een belangrijke transformatieopgave, zowel maatschappelijk als fysiek. Onderdeel van deze opgave is de herontwikkeling van het noordelijke deel van de wijk Buitenhof onder de naam ‘Kop van de Buitenhof’.  Het bestaande programma van voornamelijk zorg- en maatschappelijke functies wordt uitgebreid met een divers woonprogramma en wijkgerichte voorzieningen. De raad van de gemeente Delft heeft hiervoor medio mei de grondexploitatie en het masterplan vastgesteld.

Het te realiseren programma bestaat uit de nieuwbouw voor twee scholen, een sporthal, een revalidatiecentrum en ca. 800 woningen met bijbehorende wijkgebonden voorzieningen. Tenminste 50% van de woningen zal in het betaalbare segment vallen. In de openbare ruimte zijn groen en water belangrijke dragers, met ruimte voor ecologie, ontmoeting en verbinding.

De ambities voor deze gebiedsontwikkeling worden door wethouder Martina Huijsmans in de presentatie toegelicht.

Spreker: Martina Huijsmans

Wethouder Financiën, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Gemeente Delft

sprekers

Martina Huijsmans

Wethouder Financiën, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gemeente Delft

Delen

Opslaan in agenda

06/13/2024 11:30 06/13/2024 12:00 Europe/Amsterdam Presentatie gebiedsontwikkeling ‘Kop van de Buitenhof' Delft West staat de komende jaren voor een belangrijke transformatieopgave, zowel maatschappelijk als fysiek. Onderdeel van deze opgave is de herontwikkeling van het noordelijke deel van de wijk Buitenhof onder de naam ‘Kop van de Buitenhof’. PROVADA 2024, 12-03