Grid Pattern

Hoe bedrijventerreinen concreet toekomstbestendig maken

Buck Consultants International
Dinsdag 11:30 - 12:15 Online

Bedrijventerreinen vormen dé basis voor economisch herstel en groei. De voor de economie belangrijke stuwende sectoren industrie, handel en logistiek zijn er immers grotendeels ge-vestigd. Hier is ook letterlijk ruimte voor de businessmodellen van de toekomst met high tech toepassingen, schone energie en circulaire economie. Maar alleen met een integrale bena-dering komen investeringen in het terrein in beeld.

Buck Consultants International presenteert haar integrale aanpak “TED-bedrijventerreinen”. Senior adviseur, Marije Groen laat zien hoe in deze nieuwe werkwijze Toekomstbestendig-heid van bedrijven, Energietransitie en Duurzaam ruimtegebruik en de groeiende interactie tussen deze drie pijlers van een bedrijventerrein, leiden tot succesvolle realisatie. En daar kan vandaag mee worden gestart!
Dat deze benadering werkt is zichtbaar op Nieuw Reijerwaard, een bijna 100 hectare groot bedrijventerrein in Ridderkerk. Gert-Jan Metselaar, directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, licht de stappen toe die zijn gezet om tot succes te komen.
De sessie staat onder leiding van Marcel Michon, managing partner bij BCI. 

sprekers

Marije Groen

Senior Adviseur Buck Consultants International

Marcel Michon

Managing Partner Buck Consultants International

Gert-Jan Metselaar

Directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Locatie

Online

Delen