Programma

Verstedelijkingsalliantie inhoudelijke bijeenkomst
 

Datum & tijd
Donderdag | 10:00 - 11:00
Locatie
Forum 1
Moderator
Marc Maartens 
Organisatie
Verstedelijkingsalliantie
+ Agenda 2019-06-06 10:00:00 2019-06-06 11:00:00 Europe/Amsterdam Verstedelijkingsalliantie inhoudelijke bijeenkomst Verstedelijkingsalliantie   Donderdag 6 juni 10:00 - 11.00 uur Provada - Forum I Onmisbaar voor u als marktpartij!   De Verstedelijkingsalliantie presenteert resultaten en belangrijke vervolgstappen. Graag gaan wij hierover met u het gesprek aan.   De Verstedelijkingsalliantie is een unieke onconventionele samenwerking van acht steden, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De alliantie werkt zowel onderling als met het Rijk en andere partners effectief samen om de verstedelijkingsopgave tot 2040 voortvarend op te pakken.   Programma •           Resultaten en update Verstedelijkingsalliantie door Boudewijn Revis, wethouder Den Haag en Boegbeeld Verstedelijkingsalliantie •           Resultaten Reality Check 13 Transformatielocaties door Hans de Jonge, CEO Brink Groep en emeritus hoogleraar vastgoed TU Delft •           Expertpanel en discussie met u   Toelichting Op de Provada 2018 zette de Verstedelijkingsalliantie al een stevige doelstelling neer: 170.000 woningen binnenstedelijk bouwen in acht steden op locaties nabij hoogwaardig OV. Daar moet echter nog wel wat voor gebeuren: “Zonder rails geen huizen”, schreef de pers erover in de krant. De alliantie benoemde dertien kansrijke transformatielocaties waar een fors aandeel van deze 170.000 woningen op (middel)lange termijn gerealiseerd kan gaan worden.   Op dit moment overlegt de alliantie met de Ministers van IenM en BZK, mede in het kader van MIRT, over de noodzakelijke randvoorwaarden om deze opgave te laten slagen. Om meer zicht te krijgen op de realiteitswaarde van ons aanbod hebben we de afgelopen maanden een Reality Check laten uitvoeren door Hans de Jonge, CEO van Brink Groep.   Inmiddels komt Provada 2019 eraan en wil wethouder Revis (bestuurlijk boegbeeld van de Verstedelijkingsalliantie) graag met u delen hoe het ervoor staat met de ambitie. Vervolgens zal Hans de Jonge de resultaten van de Reality Check aan u presenteren. We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het dichterbij brengen van onze doelen. Dit jaar pakken we nadrukkelijk de ruimte voor een gesprek met u. Hoe kijkt u aan tegen de neergezette ambitie? Hoe geven we de samenwerking vorm? Welke kansen ziet u, en welke belemmeringen? En welke rol ziet u mogelijk voor uw eigen organisatie in deze opgave?   Ook u bent daarbij onmisbaar!   We zien u graag op donderdag 6 juni! Provada, donderdag 6 juni 2019, inloop met koffie om 9:30 uur, start om 10:00 tot 11.00 uur, Forum I.   Hoogachtend, Boudewijn Revis       PROVADA - Forum 1 Verstedelijkingsalliantie info@provada.nl

Verstedelijkingsalliantie

 

Donderdag 6 juni 10:00 - 11.00 uur Provada - Forum I

Onmisbaar voor u als marktpartij!

 

De Verstedelijkingsalliantie presenteert resultaten en belangrijke vervolgstappen. Graag gaan wij hierover met u het gesprek aan.

 

De Verstedelijkingsalliantie is een unieke onconventionele samenwerking van acht steden, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De alliantie werkt zowel onderling als met het Rijk en andere partners effectief samen om de verstedelijkingsopgave tot 2040 voortvarend op te pakken.

 

Programma

•           Resultaten en update Verstedelijkingsalliantie door

Boudewijn Revis, wethouder Den Haag en Boegbeeld Verstedelijkingsalliantie

•           Resultaten Reality Check 13 Transformatielocaties door

Hans de Jonge, CEO Brink Groep en emeritus hoogleraar vastgoed TU Delft

•           Expertpanel en discussie met u

 

Toelichting

Op de Provada 2018 zette de Verstedelijkingsalliantie al een stevige doelstelling neer: 170.000 woningen binnenstedelijk bouwen in acht steden op locaties nabij hoogwaardig OV. Daar moet echter nog wel wat voor gebeuren: “Zonder rails geen huizen”, schreef de pers erover in de krant. De alliantie benoemde dertien kansrijke transformatielocaties waar een fors aandeel van deze 170.000 woningen op (middel)lange termijn gerealiseerd kan gaan worden.

 

Op dit moment overlegt de alliantie met de Ministers van IenM en BZK, mede in het kader van MIRT, over de noodzakelijke randvoorwaarden om deze opgave te laten slagen. Om meer zicht te krijgen op de realiteitswaarde van ons aanbod hebben we de afgelopen maanden een Reality Check laten uitvoeren door Hans de Jonge, CEO van Brink Groep.

 

Inmiddels komt Provada 2019 eraan en wil wethouder Revis (bestuurlijk boegbeeld van de Verstedelijkingsalliantie) graag met u delen hoe het ervoor staat met de ambitie. Vervolgens zal Hans de Jonge de resultaten van de Reality Check aan u presenteren. We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het dichterbij brengen van onze doelen.

Dit jaar pakken we nadrukkelijk de ruimte voor een gesprek met u. Hoe kijkt u aan tegen de neergezette ambitie? Hoe geven we de samenwerking vorm? Welke kansen ziet u, en welke belemmeringen? En welke rol ziet u mogelijk voor uw eigen organisatie in deze opgave?

 

Ook u bent daarbij onmisbaar!

 

We zien u graag op donderdag 6 juni!

Provada, donderdag 6 juni 2019, inloop met koffie om 9:30 uur, start om 10:00 tot 11.00 uur, Forum I.

 

Hoogachtend,

Boudewijn Revis

 

 

 

- Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen -