Programma

Het Klimaatakkoord: van doelstelling tot concrete afspraken binnen de sector

Datum & tijd
Donderdag | 14:15 - 15:15
Locatie
Forum 1
Moderator
Hans de Jonge (Brink Groep) 
Organisatie
PROVADA i.s.m. Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Themabijeenkomst
Aanmelden
Aanmelden

Eind februari gaf het kabinet het startschot voor het Klimaatakkoord met als doel om deze zomer tot afspraken te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030 (ten opzichte van 1990).

Er zijn vijf sectortafels samengesteld: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling, zoals afgesproken in het regeerakkoord. De onafhankelijke voorzitter van de sector ‘gebouwde omgeving’ (BZK) is dhr. Diederik Samsom.

In dit debat gaan we in op de vraag hoe de concrete afspraken tot stand gaan komen opdat de doelstelling wordt behaald. Wat is er nodig? Wie doen mee?

- Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen -