» Home » Standhouders » On-line profiel » RICS Nederland
bedrijfsprofiel

RICS Nederland


RICS  levert een bijdrage aan het verbeteren van de vastgoedsector in de breedste zin van het woord. RICS is een internationale organisatie van professionals werkzaam binnen de gehele keten van de vastgoedsector. Daarbij overstijgt zij de individuele belangen van haar leden. Dit doet zij door (ethische) normen, gedragscodes en standaarden vast te stellen en door streng toe te zien op de naleving daarvan door middel van onder meer onafhankelijk tuchtrecht. Dat geeft de markt vertrouwen.

Bovendien certificeert RICS haar professionals op basis van competenties. RICS denkt proactief mee vanuit het publieke belang dat vastgoed in het economische en maatschappelijke verkeer heeft. De kernwaarden van RICS daarbij zijn professionaliteit en integriteit.

In Nederland werkt RICS vanuit haar kantoor in Voorburg actief aan:

  • het vergroten van de professionaliteit en het waarborgen van de integriteit van haar groeiende ledenbestand;
  • een transparante, inhoudelijke en onafhankelijke samenwerking met de toezichthouders, beleidsmakers en politici op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
  • zichtbaar inspelen op en het proactief meedenken met politieke en ambtelijke ontwikkelingen;
  • het uitdragen van het kwaliteitskeurmerk van RICS, en
  • waar mogelijk zelfregulering in plaats van direct overheidstoezicht te bevorderen.

RICS 150

In 2018, viert RICS het 150-jarig bestaan. opgericht in Londen op 15 juni 1868, is RICS vandaag de dag een toonaangevende internationale 'professional body' met meer dan 125.000 geaccrediteerde professionals, die worden bediend vanuit een wereldwijd netwerk van kantoren.

Ons 150-jarig bestaan is een belangrijke mijlpaal. Het is niet alleen een moment om het historische verleden van RICS te vieren, maar het biedt ook een unieke kans om naar de toekomst te kijken. Dat is de reden waarom RICS in 2018 niet alleen haar wapenfeiten uit het verleden viert, maar ook werkt aan het promoten van de trots in het vak (Pride in the Profession) en kijkt naar de toekomst door oplossingen aan te reiken voor de sociale en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw, inclusief die van urbanisatie (The Future for Cities challenge), digitale revolutie, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en van klimaatverandering.

Een breed scala aan activiteiten vindt gedurende het jaar plaats. Deze vieren de diepte en breedte van het vakgebied (surveying profession), belichten de maatschappelijke waarde ervan en laten de de wezenlijke bijdrage aan de wereldeconomie zien.

RICS in Nederland

RICS in Nederland bestaat ruim 20 jaar en heeft op dit moment meer dan 1000 (aspirant-)professionals op allerlei sleutelposities in het professionele vastgoed binnen haar gelederen.

Een stabiele en betrouwbare vastgoedsector is in het belang van alle direct en indirect belanghebbenden in de sector. Bovendien hebben de ontwikkelingen in de vastgoedsector een enorme impact op het economische en maatschappelijke leven.

Juist om die reden zet RICS zich over de hele breedte van de vastgoedsector in om de professionaliteit en ethische standaarden op het hoogste niveau te krijgen en te houden. Of het nu gaat om taxateurs, vastgoedadviseurs, M&A specialisten, Corporate Real Estate managers, vastgoedfinanciers, beleggers, woningcorporatie medewerkers, facility managers, technische experts, fiscalisten, ontwikkelaars, stadsplanners, beheerders van vastgoedfondsen, etcetera. RICS heeft tot doel om over de gehele breedte de professionaliteit te verbeteren en de integriteit te waarborgen.

RICS professionals

Door het kwaliteitskeurmerk dat RICS is, worden aan de (aspirant)professionals de hoogste eisen gesteld. Het betreft hierbij niet enkel het toelatingsexamen. RICS houdt ook daarna toezicht op de naleving van haar gedragscodes en heeft hiervoor de tuchtrechtelijke instrumenten  en de organisatie. Bovendien organiseert RICS periodiek CPD (continuing professional development) bijeenkomsten waarmee de kennis van de leden op peil blijft.

RICS heeft een duidelijke netwerkfunctie voor haar professionals. Voor hen worden maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd, die zowel vakinhoudelijke diepgang als gelegenheid bieden om met elkaar te netwerken.

Ook is RICS actief in de ambtelijke en politieke arena’s in Den Haag en Brussel. Zo kan RICS duiden welke relevante (Europese) wet- en regelgeving eraan komt en hoe daarbij de belangen vanuit de sector en het publiek belang het beste behartigd worden. RICS ‘vertaalt’ deze belangen en de boodschap richting de beleidsmakers en politici.

Doordat RICS een wereldwijd netwerk van professionals is, zijn de belangrijke komende juridische Europese en nationale issues snel in kaart gebracht. Binnen continentaal Europa heeft RICS meer dan 5000 (aspirant-)professionals. Bovendien volgen nog eens 6000 studenten een door RICS geaccrediteerde opleiding, Door haar (aspirant-)professionals en het wereldwijde netwerk, heeft RICS voldoende kritische massa om actief als autoriteit te opereren op het speelveld van de (internationale) vastgoedsector.

Meer informatie

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de RICS site www.rics.org/nederland. 

Telefonisch is RICS bereikbaar via nummer: 070-4190719

 

U kunt ons vinden in Hal 11 Stand 13

RICS Nederland
Westeinde 28
2275 AE VOORBURG
Email »
Website »