» Home » Standhouders » On-line profiel » Nederlandse Raad Winkelcentra (Retail Plein)
bedrijfsprofiel

Nederlandse Raad Winkelcentra (Retail Plein)


NRW werkt continu aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument.

Wat doet de NRW?
Het kenniscentrum is gericht op kennisoverdracht en heeft tot doel uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed te bevorderen en een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kenniscentrum wordt informatie bijeengebracht die betrekking heeft op de disciplines retail(-vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

NRW publiceert geregeld onderzoeksrapporten over actuele thema’s in de winkelmarkt. Sinds 2008 kent NRW een aantal taskforces en werkgroepen die als onderzoeksdoel een specifiek onderwerp uitwerken naar een resultaat dat deelbaar is met de andere NRW leden. Dit om het vakgebied steeds verder te professionaliseren. De publicaties zijn tevens te downloaden voor niet leden.

U kunt ons vinden in Hal 11 Stand 28

Nederlandse Raad Winkelcentra (Retail Plein)
Godebaldkwartier 64
3511 DZ UTRECHT
Email »
Website »