» Home » Standhouders » On-line profiel » Gemeente Dordrecht
bedrijfsprofiel

Gemeente Dordrecht


De Gemeente Dordrecht is dit jaar weer aanwezig op de PROVADA, wij nodigen u van harte uit op onze stand in hal 10, stand 28.

Dordrecht, stad met groeiambitie

Ook dit jaar is Dordrecht graag vertegenwoordigd op de Provada. De afgelopen twee jaar presenteerden wij onze prachtige stad met al haar ontwikkelmogelijkheden op dit podium. We mogen ons verheugen op een toenemende landelijke interesse van beleggers, ontwikkelaars en investeerders die op zoek zijn naar waardevaste vastgoedprojecten.

Waar het de eerste jaren - naast concreet zaken doen - vooral ging om kennismaken, leggen we nu de nadruk op de groeiambitie die Dordrecht samen met de andere Drechtstedengemeenten heeft geformuleerd. Een groeiambitie die lef uitstraalt. Onze stedelijke ontwikkeling gaat de komende decennia gepaard met banengroei en duizenden extra woningen in het midden en hoog segment. Als onderdeel van de zuidelijke Randstad willen we hiermee de komende jaren de weg van duurzame groei inzetten!

Binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie
De oudste stad van Holland met een rijke historie richt zich duurzaam op de toekomst. We zien ruimte om te investeren. De stad ontwikkelt zich verder en we zetten de komende 20 jaar in op 10.000 extra woningen bovenop de eerder afgesproken 4.000. Dit is ambitieus en vraagt niet alleen lef maar vooral ook creativiteit. Het Eiland van Dordrecht heeft alles in zich. De natuurlijke grenzen zijn gecreëerd door de rivieren maar de mogelijkheden zijn wat ons betreft ruimschoots.

Dordrecht kiest bewust voor binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie. Hoe zorgen we voor goede herbestemming van leegstaande panden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we in 2050 energieneutraal zijn? Grote opgaven dus, waar we nog niet altijd het antwoord op hebben, maar waar we wel met elkaar naar toe willen werken.

Dordrecht wil door aan deze opgaven te werken kwaliteit toevoegen aan de stad, en dan niet alleen voor toekomstige bewoners, ondernemers en werknemers, maar ook voor de huidige inwoners. Is dat eenvoudig? Nee! We staan dus voor grote uitdagingen en vragen u daar ook nadrukkelijk over mee te denken en samen de stad en onze regio verder te brengen. Dit vraagt om creativiteit en oplossend vermogen. We werken dus niet alleen aan korte termijn rendement, maar zetten in op duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om langdurig wederzijds commitment met marktpartijen. 

Kansen en mogelijkheden
In de Drechtsteden liggen mooie kansen en mogelijkheden voor economische groei die de regio samen met de inzet van gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties op een duurzame en innovatieve manier wil verzilveren.
Naast het verbeteren van de bereikbaarheid via A16, A15 zetten we in op een Lightrail tussen de Drechtsteden en Rotterdam. De spoorzone krijgt een forse impuls door transformatie van kantoor- naar stedelijke woon- en werk locaties woonlocaties nabij goed openbaar vervoeren verdichting bij het centraal station. Maar ook de ontwikkeling van een campus op het Leerpark samen met het verder ontwikkelen van de Duurzaamheidsfabriek maakt het Leerpark de plek in de regio waar bedrijven en onderwijs samenwerken aan innovatie.

En als we het over mooie kansen en mogelijkheden hebben dan mag de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Westelijke Dordtse Oever dè banenmotor van de Drechtsteden niet ontbreken. Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en vele andere partijen investeren volop in de infrastructuur, de zeehaven en het nieuw te ontwikkelen paradepaard Dordtse Kil IV. Al met al bijzondere locaties die volop kansen bieden om Dordrecht als centrumgemeente van de regio Drechtsteden te versterken.

Graag spreken we met u over verscheidene projecten/mogelijke initiatieven en wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen of kijk eens op de website Investeren in Dordrecht.

U kunt ons vinden in Hal 10 Stand 28

Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 99
3311 GN DORDRECHT
Email »
Website »

Take a Seat

Ons team

E.C. tenVeen

Strategisch adviseur acquisitie Afspraak maken »