» Home » Standhouders » On-line profiel » Arcadis Nederland BV
bedrijfsprofiel

Arcadis Nederland BV


Arcadis

 

Meervoudige winst in het vooruitzicht
 

Samen investeren in vitale, duurzaam bereikbare en slimme steden

 

Steden groeien in hoog tempo. Ruwweg de helft van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied. De urbanisatie neemt de komende decennia verder toe en zet - in combinatie met klimaatverandering - onze gebouwde en natuurlijke omgeving onder druk. De kunst is om noodzakelijke, nieuwe investeringen als kans te benutten en zo onze steden toekomstbestendig, duurzaam bereikbaar en leefbaar te maken. Samenwerking en slimme verbinding van belangen maken daarbij het verschil.

Verstedelijking en klimaatverandering raken de stad in haar volle breedte: van de gebouwen en omgeving waarin mensen wonen, werken en relaxen tot en met het vervoer- en transportsysteem en de infrastructuur die de stad voorziet van energie en water. Die verwevenheid vraagt om een strategische, integrale benadering van stedelijke ontwikkeling en transformatie. Ofwel om een samenhangende benadering van vastgoedontwikkeling, duurzame lokale energie en nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen. Steden die deze belangrijke ingrediënten integraal onderdeel maken van hun ontwikkeling en transformatie, plukken nu en op middellange termijn de vruchten van hun versterkte concurrentie- en veerkracht. De ervaring leert dat een toekomstgericht, samenhangend investeringsprogramma - waaraan zowel private als publieke partijen  bijdragen - loont. Bovendien verbetert zo’n integrale benadering de resultaten voor investeerders en projectontwikkelaars: wat leidt tot rendement op de lange termijn en reductie van (exit)risico’s.
 

Onze mensen gaan tijdens Provada 2018 graag met u in gesprek over nieuwe kansen die we zien op het vlak van:

… Duurzame energie, klimaatadaptatie & vastgoed
Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen is het gewenst om natuurlijk kapitaal en lokale duurzame energie te integreren in de ontwikkeling van vastgoed en gebouwde omgeving. Zodat deze niet alleen voldoen aan de steeds veranderende wensen van hun gebruikers en strengere wet- en regelgeving, maar ook bijdragen aan het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering.

… Nieuwe mobiliteit & vastgoed
Verdichting is in veel steden het antwoord op de toenemende urbanisatie. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden zijn nieuwe mobiliteitsoplossingen van belang. Goede, snelle bereikbaarheid is een factor die het verschil maakt bij de keuze van een vestigingsplaats of woning. De ontwikkelingen in stedelijke mobiliteit volgen elkaar in hoog tempo op. De komende jaren vragen voetgangers, fietsen, openbaar vervoer, elektrische voertuigen, auto's en zelfs zelfrijdende taxi’s soms meer en soms juist minder ruimte. Belangrijk dus om investeringen in nieuwe, toekomstbestendige woon- en werkvormen af te stemmen op investeringen in nieuwe, slimme stedelijke mobiliteit. En daarbij rekening te houden met de verschillende wensen en verwachtingen van uiteenlopende doelgroepen zoals senioren, studenten en startups. Ook hierbij is samenwerking tussen alle private en publieke partijen essentieel.

… Slimme technologie & vastgoed
Succesvolle steden zijn duurzaam en ‘smart’! Data en nieuwe, digitale technologie stellen publieke en private investeerders in staat om beter te voldoen aan de snel wijzigende eisen van burgers en bedrijven. Onze mensen zijn ervaren in het effectief combineren van data en digitale technologie voor het optimaliseren van het ontwerp, beheer en de exploitatie van assets. En kunnen zo aan bedrijven en vastgoedfondsen een scherper inzicht geven in de aspecten die bepalend zijn voor hun performance.

U kunt ons vinden in Hal 10 Stand 32

Arcadis Nederland BV
Piet Mondriaanlaan 26
3812 GV AMERSFOORT
Email »
Website »

Take a Seat

Activiteiten i.s.m.

Ons team

Freek E.Wullink

Consultant Afspraak maken »

JorisWinters

Sectorleider Banken, Beleggers en Ontwikkelaars Afspraak maken »

M.H.M.Heuver

sr. Consultant Financial Institutions Afspraak maken »

W.A.J.M.Dubbelman

Global Program Manager Afspraak maken »

J.H.J.M.Smeets

Programma directeur Afspraak maken »

MVersteegden

Commercial Director Afspraak maken »

M.van Wanrooij

Senior Consultant Afspraak maken »