Onderweg naar de inclusieve stad

Onderweg naar de inclusieve stad

Op een wederom oververhitte woningmarkt komen kwetsbare groepen in het gedrang, zoals ouderen en jongeren. Hoe zorgen we voor geschikte woningen, daar waar de overheid zich terugtrekt (denk aan zorgvastgoed)? Verschillende partijen op deze nichemarkten deelden hun ervaringen. Wat blijkt: Voor stedelijke vernieuwing hebben we lef, impact en verantwoordelijkheidsbesef nodig.

Zo lang mogelijk willen oudere mensen in hun eigen huis blijven wonen, waar ze zich vaak al vele jaren thuis voelen. Dus op wie richt je je bij zorgwoningen? Ooit waren dat 55-plussers, later 65-plussers, maar straks hebben we het wellicht over 85-plussers. Bij binnenstedelijke projecten voor een jongere doelgroep blijken vaak verrassende veel ouderen geïnteresseerd. Dus is mengen het devies. Niet te veel in hokjes denken.

De overheid richt zich op drie zaken: bestaand vastgoed transformeren, nieuwbouw versnellen en betaalbaarheid bevorderen. We willen weg van het idee dat oudere, lichte zorgbehoevende mensen zitten opgesloten in hun huis. Samen staan ze sterk, oordelen de zorgcorporaties die overal in het land uit de grond schieten. De behoeften aan zorg en wonen inventariseren en exploiteren ze gezamenlijk. Inclusief betekent vooral mét elkaar kwaliteit maken. 

Gepubliceerd
05-06-2018

  • Alles
  • Nieuws
  • PROVADA TV
  • Verslagen
  • Podcasts