De Overijsselse aanpak: ruimte voor gesprek en initiatief

De Overijsselse aanpak: ruimte voor gesprek en initiatief

In Nederland gaat het meestal alleen over meer woningen bouwen als we het over de krapte op de woningmarkt hebben. De provincie Overijssel wil samen met haar regio’s een ander en fris geluid laten horen.. Bij ons zie je enerzijds een enorme krapte in stedelijke gebieden zoals Zwolle en Deventer. Terwijl delen van Twente en Salland kampen met krimp. Om de juiste woningen op de juiste plaats te bouwen, te slopen of te transformeren en om de leefbaarheid  in onze steden, kleine kernen en het platteland vitaal te houden werken we intensief samen met regio’s, gemeenten en marktpartijen. Meer oog hebben voor wát we bouwen in plaats van hoeveel we bouwen.

Op initiatief van de provincie en de regio’s Zwolle, Twente en Salland komen gemeenten, andere overheden, makelaars, ontwikkelaars, corporaties en andere betrokkenen eens in de twee maanden samen. Hier wordt niet alleen gepraat maar ook zaken gedaan. Het gaat namelijk niet alleen om het aantal woningen. Het gaat om de vraag welke woningen je waar wilt hebben. We omarmen vernieuwende ideeën, maar die moeten wel uitvoering krijgen. Vrijwel alle betrokkenen doen mee en staan open voor experimenten met regelvrije zones. Natuurlijk blijven basisregels gelden. Een plan moet ook passen in de visie op het gebied. Maar als dat goed zit, kunnen we samen  de ruimte tussen de regels benutten. Resultaat is dan maatwerk en nieuwe innovatieve woonvormen voor de invulling van de woonbehoefte en de leefomgeving van nu en in de toekomst. Innovaties waarmee we inspelen op de grote veranderingen waar we voor staan, ook op het gebied van energie, klimaatadaptie, vergrijzing en retail. Dit verhaal gaan we samen met onze regio’s vertellen en in de schijnwerpers zetten op de PROVADA en in onze stand.


Provincie Overijssel op de PROVADA

Elke dag zetten we 1 thema centraal: Retail, Klimaatadaptatie & Wonen.

Onze regio’s Zwolle, Twente en de Salland krijgen hiervoor de ruimte in onze stand. Daarnaast is er in onze stand een gezamenlijk deel waar we op onderwerpen kunnen verbinden en is er een stand-gedeelte waar ontmoeten, gastvrijheid en streekproducten centraal staan.

Tijdens de dag Retail:

 • gaan de regio’s doorlopend hun binnenstadsprojecten in de etalage zetten
 • maximaal 2 inhoudelijke sessies over retail in Overijssel

Tijdens de dag Klimaatadaptatie

 • gaan de regio’s doorlopend een gebiedsontwikkeling naar keuze in de etalage zetten, waarbij de koppeling met klimaat wordt gemaakt
 • maximaal 2 inhoudelijke sessies over klimaatadaptatie in Overijssel

Tijdens de dag Wonen:

 • gaan de regio’s hun eigen innovatieve woningbouwprojecten in de etalage zetten
 • 1 inhoudelijke sessies over Wonen in Overijssel
 • vindt er een Woonkeuken plaats op onze stand
   

Gepubliceerd
07-02-2019

 • Alles
 • Nieuws
 • PROVADA TV
 • Verslagen
 • Podcasts