Bouwen buiten de Randstad

Bouwen buiten de Randstad

Dinsdag 5 juni, tijdens de eerste dag van de Provada 2018, spraken bestuurders, ontwikkelaars, vastgoedondernemers en adviseurs over woningbouwplannen in gemeenten buiten de Randstad. Er was vooral consensus. De boodschap die ik heb meegenomen is: zie Nederland als een land met verschillende vormen van dynamiek. Elke stad of regio kent zijn eigen uitdagingen. Grote steden hebben de grootste groei. Die sijpelt door naar andere steden en regio's. Steden aan de rand van de Randstad ervaren dat als sterkste. 

Krimp is eigenlijk geen issue meer. Groei is het credo. Dat moeten we aanjagen en versterken. Goeree-Overflakkee en Doetinchem zijn voorbeelden van gemeenten die investeren in hun eigen omgeving. Ze verdienen steun van de provincie en van het Rijk. Provincies moeten niet zo krampachtig vasthouden aan dogma's. 

Als de deelnemers aan de bijeenkomst representatief waren voor medewerkers in Nederland, concluderen we dat Nederlanders hechten aan beperkte reistijd voor woon-werkverkeer. Jeroen Lokerse (staand op foto) was niet de enige die graag dichtbij het werk wil wonen.  Maar de wereld verandert. Vooral wonen in de Randstad is duur als gevolg van krapte. Mensen moeten gaan wennen aan grotere reisafstanden tussen wonen en werken. Internationaal is dit al heel normaal. 

Goede infrastructuur is nodig om de afstand tussen wonen en werken zo kort mogelijk te houden. Het is bovendien nodig om ambities m.b.t. wonen en werken te realiseren. Dit betekent dat woonopgaven in breder perspectief moeten worden gezien en in een lange termijnperspectief moeten worden geplaatst. Planning is daarbij nuttig, maar moet ruimte houden voor lokale initiatieven en innovatieve concepten. De inschattingen van krimp, die nauwelijks lijken uit te komen, leert dat we voortdurend bij moeten stellen, afgaande op ontwikkelingen, oa op demografisch gebied en op de arbeidsmarkt.


Op woensdag 6 juni, was Minister Ollongren te gast op de Provada. Zij onderstreepte opnieuw de grote opgave waar alle partijen voor staan: 75.000 nieuwe woningen bouwen per jaar. De minister beweerde dat Nederlanders vooral in steden willen wonen en wil vooral aandacht besteden aan de grote steden in Nederland. In het forum zaten de gedeputeerde van Zuid-Holland en de wethouder van Delft. Die presenteerden mooie plannen die ingebed zijn in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Na de bijeenkomst sprak ik met prof Peter Boelhouwer (TU Delft). Hij nam deel aan het gesprek met de Minister. Hij hield de aanwezigen een spiegel voor: jarenlang is de ernst van de situatie op de woningmarkt onvoldoende onderkend. De gevolgen hiervan ondervinden we vandaag de dag. Hij bestreed de stelling van de Minister dat mensen vooral in de Randstad willen wonen. Het beeld is veel diffuser. Mensen bewegen van stad naar regio en van regio naar regio. Het is daarom nodig heel goed te kijken naar regionale ontwikkelingen en die te vertalen naar woningbouwopgaves.

De komende tijd praat ik met provincies en gemeenten over plannen aan de rand van de Randstad. Plannen waarbij woningbouw, economie en bereikbaarheid in elkaar grijpen. Mijn vraag is of samenwerking tussen deze steden gewenst is en hoe ze elkaar kunnen versterken in het verkrijgen van steun voor groeiplannen. Steden rond de Randstad kunnen zich profileren als Buitenstad.

Geschreven door Arnoud Leerling, uw partner in het ontwikkelen van bijeenkomsten over woningbouw in Nederland

Gepubliceerd
18-06-2018

  • Alles
  • Nieuws
  • PROVADA TV
  • Verslagen
  • Podcasts