Matthijs  Cune  - Advocaat at Weebers Vastgoed Advocaten

Matthijs Cune - Advocaat at Weebers Vastgoed Advocaten

Matthijs Cune is als advocaat verbonden aan Weebers Vastgoed Advocaten.

Hij heeft ruime ervaring met projectontwikkeling en complexe gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan bouw- en vastgoedgerelateerde onderwerpen, waaronder algemene voorwaarden in de bouw (UAV 2012, UAV-GC 2005 en de DNR 2011) en het aanbestedingsrecht. Daarnaast houdt Matthijs zich bezig met verzekeringsrechtelijke vraagstukken binnen de bouw, met name met schadevoorvallen onder de Construction All Risks verzekering (CAR-polis).

De afgelopen jaren is er een trend dat vastgoed steeds ‘intelligenter’ wordt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technologieën voor het gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van vastgoed. In dat kader heeft Matthijs trainingen gevolgd in het programmeren van smart contracts en het gebruik van blockchaintechnologie. Op de Provada gaat hij graag met u in gesprek over welke impact deze digitale innovaties kunnen hebben op de bouw- en vastgoedsector en wat op dit moment de juridische mogelijkheden zijn om deze technologieën toe te passen.