Marja  Elsinga  - Professor of Housing Institutions & Governance at TU Delft

Marja Elsinga - Professor of Housing Institutions & Governance at TU Delft

Prof. dr. ir. Marja Elsinga is hoogleraar Housing Institutions & Governance werkt aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft en het College Architecture and Urban Planning aan de Tongji Universiteit in Shanghai. Zij richt zich op de relatie tussen wonen en welzijn en met name op de vraag hoe moet woonbeleid eruit zien. Zij leidde internationale onderzoeksprojecten over de risico’s van eigen woningbezit, beleidsinstrumenten voor betaalbaar wonen, de toekomst van de sociale huursector, “ asset-based welfare” en waarden in wonen. Ze publiceerde hierover vele artikelen en boeken en is daarnaast actief in de praktijk in het bestuur van het Netwerk Conceptueel Bouwen en het college van deskundigen van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.