Lennert  Middelkoop  - Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie

Lennert Middelkoop - Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie

Lennert Middelkoop is directeur Ruimtelijke en Economische ontwikkeling bij de gemeente Utrecht.

Recent is de Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (RSU) gemaakt, inclusief een investeringsstrategie. In de RSU staat hoe Utrecht inzet op gezonde verstedelijking bij de groei naar 400.000 inwoners. Gekozen wordt voor groei door inbreiding waarbij wordt gefocust op vier prioritaire gebieden: het Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum, Merwedekanaalzone en Utrecht Science Park. Belangrijke thema’s zijn energie, openbare ruimte en bereikbaarheid. Samen met de directeur van Milieu en Mobiliteit is Lennert ook verantwoordelijk voor de transitie van het Ruimtelijk Domein binnen de gemeente Utrecht.

Naast zijn huidige functie is hij bestuurslid van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en lid van het College van Deskundigen van de Dutch Green Building Council.

Tot 2015 werkte Lennert bij de gemeente Rotterdam als hoofd van de afdeling Beleid, Advies en Programmering van Stadsontwikkeling. Eerder was hij directiesecretaris voor het ontwikkelingsbedrijf in Rotterdam en daarvoor werkte hij als adviseur bij Twijnstra en Gudde.

Aan de Erasmus Universiteit studeerde hij eerst bedrijfskunde en later Bestuurskunde.