Julie van Heteren  - Programmamanager Vervoerregio Amsterdam Smart Mobility in de MRA

Julie van Heteren - Programmamanager Vervoerregio Amsterdam Smart Mobility in de MRA

Julie van Heteren werkt sinds 2017 met veel plezier bij de Vervoerregio Amsterdam als programmamanager Smart Mobility. Smart Mobility gaat over de transitie van de mobiliteit: hoe beïnvloedt de digitalisering onze manier van reizen. Dit levert boeiende vraagstukken op:  hoe kan Smart Mobility bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten? Wat wordt de rol van de overheid en wat gaan marktpartijen oppakken? Hoe kan mobiliteit meer vraag gestuurd in plaats van aanbod gestuurd worden? Als we blijven doen wat we doen, dan zijn de regio en de stad niet voldoende efficiënt meer te bereiken. Smart mobility biedt oplossingen voor een betere bereikbaarheid. De overheid moet daarin meegaan en dat is een voortdurende speurtocht naar nieuwe kansen; soms abstract en soms concreet.

Julie is via haar voorgaande functie als afdelingshoofd Verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam in het vakgebied van Smart Mobility terecht gekomen. Haar drijfveer is het zoeken naar innovatieve oplossingen, gericht op een betere mobiliteit voor alle reizigers.