Fransje  Sprunken  - Chief Concepting VORM

Fransje Sprunken - Chief Concepting VORM

Fransje is in Delft afgestudeerd op binnenstedelijke herontwikkeling; vanuit architectuur op
transformatie van gebouwen en vanuit stedenbouw op Urban Design. De eerste jaren is zij werkzaam
geweest als consultant vanuit PRC bouwcentrum in het sturen van processen; planning,
budgetbewaking, kwaliteitsbewaking en natuurlijk het risicomanagement hier overheen. De eerst stap
naar ontwikkeling was het begeleiden van de intiatieffase van de stadions Omniworld in Almere en
Euroborg in Groningen.

15 jaar geleden heeft ze de stap naar HBG gezet, Commercieel Vastgoed. Bij de fusie van HBG met
BAM heeft ze de overstap gemaakt naar LSI in Rotterdam. Naast het ontwikkelen van een aantal
nieuwbouwkantoren is de herontwikkeling van Central Post in Rotterdam een van haar belangrijkste
projecten geweest.

Inmiddels werkt Fransje al 9 jaar bij VORM. Als directeur Concepten is ze vanuit de directie
verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling en acquisitie van de VORM projecten. Concepten
bestaat uit 5 teams: Regio Den Haag, Regio Rotterdam, Regio Amsterdam, Regio Utrecht en een
Commercieel team. Een jong en bevlogen hoog opgeleid team, dat VORM constant innoveert en klaar
stoomt voor de toekomst.