Erik  Verhoef  - Hoogleraar Spatial Economics aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Erik Verhoef - Hoogleraar Spatial Economics aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Erik Verhoef (1966) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1991) en promoveerde in economie aan de VU in Amsterdam op een proefschrift getiteld "De regulering van de externe transportkosten van wegtransport". Hij is nu verbonden als hoogleraar in de Ruimtelijke Economie aan dezelfde universiteit en als research fellow aan het Tinbergen Instituut. Hij was Vice-decaan van de School of Business and Economics en is momenteel hoofd van de afdeling Ruimtelijke Economie, beiden aan de VU Amsterdam.

Het onderzoek van Erik Verhoef richt zich op efficiëntie- en equity-aspecten van ruimtelijke externaliteiten en hun economische regulering, met name in transport, stedelijke en ruimtelijke systemen. Belangrijke onderzoeksthema's zijn: second-best regulering, netwerk- en spatiale analyse en methodologische ontwikkeling, efficiencyaspecten versus gelijkheid en sociale acceptatie, industriële organisatie in netwerkmarkten, waardering en gedragsmodellering en beleidsevaluatie. Hij was en is betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksconsortia, vaak als project leider. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van welzijns-, micro-, transport-, stedelijke-, ruimtelijke- en milieueconomie. Hij heeft verschillende boeken en talloze artikelen over deze onderwerpen gepubliceerd.