Eelco  Horstman RDMW RT - Associate Head of Residential Valuation Advisory Cushman & Wakefield

Eelco Horstman RDMW RT - Associate Head of Residential Valuation Advisory Cushman & Wakefield

Eelco Horstman is sinds 2007 werkzaam als taxateur bij Cushman & Wakefield. Sinds die tijd heeft hij zich in het bijzonder gespecialiseerd in het waarderen van verhuurde woningcomplexen voor zowel (institutionele)beleggers als woningcorporaties. Met de nieuwe regelgeving in 2012 – waarbij corporaties hun bezit in verhuurde staat moeten waarderen op marktwaarde – heeft hij zich vooral daarop toegelegd. In deze rol heeft hij direct te maken gehad met de effecten van toenemende regeldruk in de corporatiesector. Van de introductie van de verhuurderheffing tot het passend toewijzen van woningen en van de introductie van de verkoopbeperkende maatregelen bij DAEB bezit tot het scheiden van DAEB en niet-DAEB. Horstman ziet in welke mate regeldruk de agenda´s van corporaties bepalen met als risico dat het naleven van regels soms verheven is boven het doel van de regelingen zelf.  

Sinds 2016 is Horstman Head of Residential in het taxatieteam en geeft hij, samen met Jurre Brantsma, leiding aan een team van 20 gespecialiseerde adviseurs in het Valuation & Advisory team van Cushman & Wakefield. Dit team taxeert corporatiebezit en adviseert insititutionele en particuliere beleggers en woningcorporaties op het gebied van hun woningportefeuilles.