Daan  Zandbelt  - Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Daan Zandbelt - Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Daan Zandbelt is Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, en als zodanig onderdeel van het College van Rijksadviseurs (CRa). In deze rol adviseert hij de rijksoverheid, gevraagd en ongevraagd, op ruimtelijke vraagstukken en de rol van het rijk daarin. Onderdeel van deze adviserende rol is ook het promoten en het uitzetten van ontwerpend onderzoek rondom nieuwe (rijks)opgaven.
Daarnaast is Daan als architect, stedenbouwkundige en partner verbonden aan De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam, werkt hij en zijn team aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies.