Bert  Krikke  - Directeur 4THECITY

Bert Krikke - Directeur 4THECITY

Lange termijn meerwaarde creëren voor steden en organisaties, dat is de ‘driving force’ bij de werkzaamheden die Bert Krikke uitvoert. De eerste 10 jaar van zijn carrière heeft Bert vanuit Ecoplan en Arcadis (internationale) overheden en bedrijven geadviseerd op het gebied van milieu, water management, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. Vanaf 2001 is Bert werkzaam geweest bij ARCADIS Bouw en Vastgoed, onder meer als directeur Vastgoedontwikkeling en is daarna in dienst getreden bij Triodos Bank als directeur Triodos Real Estate Development. In deze functie heeft hij onder meer het eerste BREEAM Excellent gebouw van Nederland voor UPC in Leeuwarden ontwikkeld en samen met OVG het eerste LEED Platinum kantoor voor TNT Express in Hoofddorp.

Sinds 2012 werkt hij met zijn bedrijf 4THECITY aan duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling. Hij was de afgelopen jaren onder meer projectdirecteur van het BREEAM Outstanding Ecomunitypark in Friesland. Hij is nu betrokken bij verschillende herontwikkelingen van industrieel erfgoed en monumenten, zoals de Fenix Loodsen in Rotterdam en het klooster in Cadier en Keer. In Zuidoost Friesland werkt hij aan visievorming en uitvoering van projecten voor de biobased economie, waaronder een biobased kenniscentrum. Ook ontwikkelde hij verschillende zorggebouwen, waaronder het eerste energieneutrale BREEAM woonzorggebouw van Nederland in Arnhem. Daarnaast ondersteunt hij PROVADA met inhoudelijke ideeën voor conferenties en debatten.

Bert studeerde HTO Milieukunde in Deventer en Beleidswetenschappen aan de KU Nijmegen.

 

Activiteiten op PROVADA

Sprekers op PROVADA