Arno van Gestel  - Director Sales Heat Netherlands at NUON Vattenfall

Arno van Gestel - Director Sales Heat Netherlands at NUON Vattenfall

Heeft meer dan 10 jaar ervaring in de warmtebranche en heeft in die tijd de aandacht voor duurzame warmte sterk zien groeien. Is binnen Nuon-Vattenfall Warmte als director Sales ondermeer verantwoordelijk voor de samenwerking met gemeenten en vastgoedpartijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars. In toenemende mate komt daar ook de particuliere eigenaar (al dan niet verenigd in een VvE) bij in de grote opgave om de bestaande gebouwde omgeving aardgasvrij én CO2 neutraal te maken.

Zit namens de Nederlandse warmtebedrijven aan de Startmotor werktafel van het Klimaatakkoord. Daarin worden maatregelen voorgesteld en uitgewerkt om in de komende drie jaar grote stappen te zetten om de bestaande gebouwvoorraad aardgasvrij te maken.