Grid Pattern

Patrick van der Klooster

Leider BPD Studio

Patrick van der Klooster (Rotterdam, 1970) is sinds april 2018 werkzaam bij BPD Gebiedsontwikkeling. Hij geeft leiding aan de BPD Studio en het team van Stadsontwikkelaars. De BPD Studio werkt aan vernieuwende concepten en proposities in opdracht van de BPD-regiokantoren.

Het team wordt gevormd door experts met uiteenlopende achtergrond, van ontwerpers tot marketeers. De Stadsontwikkelaars zijn actief in de (groot-)stedelijke context; zij zoeken met vernieuwende aanpakken voortdurend naar strategische partners om samen te werken en complexe gebiedsontwikkelingen te starten. 

Na zijn studie Sociale & Economische Geschiedenis (Universiteit Utrecht) in 1995 werkte Patrick bij het stedenbouwkundig adviesbureau BVR (prof. Riek Bakker). Hij werkte daar aan onder andere Leidsche Rijn, het Utrechts Stationsgebied, Rotterdam Zuid, Zwolle en diverse andere steden. Van 2001 tot 2005 werkte Patrick bij de landelijke Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van het ministerie van OC&W. Vanaf 2005  bekleedde hij ruim 12 jaar de functie van directeur AIR (Architectuurcentrum Rotterdam), dat het professionele en publieke debat over de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam entameert, inspireert en scherpt.

Patrick heeft naast zijn werk altijd diverse onbezoldigde functies bekleed. Momenteel is hij op uitnodiging de gemeente Groningen curator van de manifestatie Bouw Anders. Daarnaast is hij lid van de programmaraad van Fasade (het Architectuurplatform Amersfoort) en van het bestuur van de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond).

In al zijn werk pleit Patrick voor de versterking van de culturele (in alle breedte) en sociaal-economische betekenis van ons vak.

Gatherings

Waar een klein land groot in kan zijn: de kracht van de middelgrote stad

BPD Europe B.V.

Dinsdag 13:00 - 13:45

Forum 2

De versnellingsopgave: de kunst van het nieuwe verbinden

BPD Europe B.V.

Woensdag 11:30 - 12:15

Forum 2