Grid Pattern

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Harm Janssen is sinds 2013 directeur regio Noord-West bij gebiedsontwikkelaar BPD, waar hij in 2011 in dienst trad als directeur ontwikkeling

Gatherings

De versnellingsopgave: de kunst van het nieuwe verbinden

BPD Europe B.V.

Woensdag 11:30 - 12:15

Forum 2

De wooncrisis in Nederland: Act Now!

Woensdag 12:45 - 13:45

Forum 1

Related speakers

Anne Wilbers

Bestuurder bij woningcorporatie Stadgenoot

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Thijs Kroese

Wethouder gemeente Purmerend