Grid Pattern

Rob Haans

Bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie

Related speakers

Duco Bodewes

Zelfstandig adviseur voor woningcorporaties

Henri de Groot

Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek bij VU Amsterdam

Paul Depla

Burgemeester Breda en voorzitter G40 Stedennetwerk

Peter Sybesma

Partner PropertyPeople