Grid Pattern

Fleur Spijker

Wethouder gemeente Leiden en vice voorzitter Verstedelijkingsalliantie

Related speakers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Helma Born

regiodirecteur BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling

Marian Stuiver

Programmaleider Groene Stad Universiteit Wageningen

Marjet Rutten

Gideon Building Transition Tribe

Robert Koolen

Directeur Duurzame Ontwikkeling Heijmans