Grid Pattern

Monique van Haaf

Gedeputeerde provincie Overijssel

Monique van Haaf maakt sinds 2015 deel uit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met onder andere Ruimte, Wonen, Stadsbeweging en Retail in haar portefeuille. Zij is ook verantwoordelijk voor de nieuwe omgevingsvisie van Overijssel. Zij vertegenwoordigt de VVD in het college van Gedeputeerde Staten. Zij werkte in verschillende leidinggevende functies op de woningmarkt, tot ze actief werd binnen de VVD. Vanaf 2011 als vice-voorzitter en later voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel.

Gatherings

De Overijsselse Aanpak versnelt!

Woensdag 14:30 - 15:15

Related speakers

Alfred Bolks

Directeur/Oprichter VanWonen

Arie Speulman

Beleidsmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hamit Karakus

voorzitter Brede Bouw Coalitie in Overijssel

Jeroen Diepemaat

Wethouder gemeente Enschede

Marieke Mentink

Directeur Vastgoedontwikkeling Dura Vermeer Bouw Hengelo

Marleen Mokkink

Vestigingsdirecteur Van Wijnen Groep