Grid Pattern

Prof. dr. Bob Hoogenboom

Hoogleraar Forensic Business Studies

Prof. dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies. Hij is momenteel betrokken bij het Instituut voor Forensische Accountancy, lid van Transparency International Nederland en van de Nederlandse Vereniging voor Inlichtingenonderzoek (NISA).

Zijn publicaties, waaronder zijn proefschrift, hebben betrekking op onderzoeksthema’s op het gebied van fraude en fraudepreventie, integriteit en publiek-private samenwerking in de beveiligingsindustrie.

Bob behaalde zijn Master in History of Society aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vervolgens was hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Wetenschappelijk Onderzoek en Adviescentrum, het Ministerie van Justitie, de Rijksuniversiteit Leiden (faculteit Bestuurskunde), de Erasmus Universiteit Rotterdam (criminologie), de Nederlandse Politieacademie en Ernst & Young Forensic Services.