Grid Pattern

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Chris Kuijpers is sinds 23 maart jl. directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hiervoor was hij binnen hetzelfde ministerie de directeur-generaal Bestuur Ruimte en Wonen (sinds augustus 2017).

Eerder was hij directeur-generaal Milieu en Internationaal en directeur-generaal Ruimte en Water bij het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij directeur-generaal Ruimte en directeur Realisatie en Ontwikkeling bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Chris Kuijpers studeerde geografie/planologie aan de Universiteit Utrecht.