Grid Pattern

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Gatherings

De wooncrisis in Nederland: Act Now!

Woensdag 12:45 - 13:45

Forum 1

Hoe versterken we de publiek/private samenwerking?

Donderdag 10:30 - 11:15

Forum 1

Related speakers

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Maarten Hoorn

Programmamanager Stedelijke Transformatie Platform31

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Theo Rook

Regiodirecteur Van Wijnen West