Grid Pattern

Aeisso Boelman

Partner Fakton Consultancy en Fakton Valuation

Related speakers

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Daphne Lodder

Landelijk Voorzitter JOVD

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Hiske Scholtens

Voorzitter Politieke Jongerenorganisatie DWARS

Johan de Leeuw

Bestuurslid Politiek SGP jongeren

Joris Hetterscheid

Voorzitter Jonge Democraten

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam