Grid Pattern

De wooncrisis in Nederland: Act Now!

PROVADA BV, Fakton
Woensdag 12:45 - 13:45 Forum 1

Naast de grote vraagstukken op infrastructuur, mobiliteit, klimaat en de energietransitie, is de woningbouwopgave een van de meest prangende vraagstukken van deze tijd. Om deze opgave in Nederland – en dus ook in de G5 – te kunnen realiseren moet de gezamenlijke slagkracht van het rijk, de provincies en gemeenten worden vergroot en is samenwerking tussen publiek en privaat noodzakelijk. 

Wat vraagt ‘Act Now’ op de woningmarkt van de G5? En hoe kunnen lange termijn samenwerkingsverbanden invulling krijgen zodat de stad een plek blijft voor iedereen. Inclusief, gezond en betaalbaar. 

Daarover leidt Fakton op 15 juni het G5-debat op PROVADA met vertegenwoordigers van de G5, Marja Appelman van het ministerie van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordiger van de markt Harm Janssen van BPD.

* wijzigingen voorbehouden 

speakers

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Location

Forum 1

Delen

Opslaan in agenda

06/15/2022 12:45 06/15/2022 13:45 Europe/Amsterdam De wooncrisis in Nederland: Act Now! Naast de grote vraagstukken op infrastructuur, mobiliteit, klimaat en de energietransitie, is de woningbouwopgave een van de meest prangende vraagstukken van deze tijd. PROVADA, Forum 1