Grid Pattern

Gebiedsontwikkelingen als katalysator voor brede stads- en wijkvernieuwing

Dinsdag 11:45 - 12:30 Business Lounge

Rotterdam Zuid is volop in beweging. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken verschillende partners aan het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de oude stadswijken op Zuid. Ze doen dit via een integrale aanpak gericht op het verbeteren van schoolprestaties, het verbeteren van toegang tot werk en het zorgen voor toekomstbestendige woningen en een meer gedifferentieerd woningaanbod.

Op Zuid vinden tegelijkertijd ook veel grote en kleine gebiedsontwikkelingen plaats op verdichtings- en transformatielocaties. De opgave voor de komende jaren is om die gebiedsontwikkelingen niet als stand-alone project te zien, maar nog meer in directe samenhang met de omliggende stadswijken.

Hoe kunnen gebiedsontwikkelingen nog beter als katalysator dienen voor de omliggende stadswijken? Hoe maken we ze zodanig onderdeel van het bestaande stedelijke weefsel, dat er op sociaal vlak echt interactie ontstaat tussen bestaand en nieuw? Hoe dragen de ontwikkelingen in het bijzonder bij aan de vraag van de sociale stijgers uit die omliggende wijken en de zoektocht naar herhuisvestingsmogelijkheden?

De gemeente Rotterdam laat zich tijdens deze sessie graag door u inspireren!

Deelnemers vanuit de gemeente Rotterdam zijn: Leonie Andriesse (vanaf deze zomer gemeentelijke coördinator pijler Wonen NPRZ), Mark Sutherland (gebiedsontwikkelaar IJsselmonde en Charlois) en Jeanette de Waard (senior adviseur Wonen).

speakers

Brigit Gerritse

Executive Director, ULI Benelux Urban Land Institute Benelux

Moderator

Leonie Andriesse

Gemeentelijke coördinator pijler Wonen NPRZ

Mark Sutherland

Gebiedsontwikkelaar IJsselmonde en Charlois Gemeente Rotterdam

Jeanette de Waard

Senior adviseur Wonen Gemeente Rotterdam

Location

Business Lounge

Delen

Opslaan in agenda

06/14/2022 11:45 06/14/2022 12:30 Europe/Amsterdam Gebiedsontwikkelingen als katalysator voor brede stads- en wijkvernieuwing Rotterdam Zuid is volop in beweging. Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken verschillende partners aan het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de oude stadswijken op Zuid. PROVADA, Business Lounge