Grid Pattern

Nieuwe handreiking Erfpacht

Ministerie BZK
Donderdag 11:15 - 12:15 12-67 Volkshuisvestingsplein

Erfpacht: naar evenwichtige algemene bepalingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van particuliere erfpachters.

Marja Appelman, directeur Woningbouw BZK, overhandigt de handreiking Erfpacht aan wethouder Martijn Balster van de gemeente Den Haag. De handreiking is bedoeld voor gemeenten die erfpacht voor particuliere woningen hebben of overwegen erfpachtbeleid te gaan voeren. Aan de hand van de kernbegrippen rechtsbescherming, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie zal Deloitte, in opdracht van BZK de opsteller van de handreiking, toelichten hoe een gemeente de bescherming van de rechten van erfpachters kan vormgegeven. Daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen.

 Nieuwe handreiking vindt u hier!

 

Delen

Opslaan in agenda

06/13/2024 11:15 06/13/2024 12:15 Europe/Amsterdam Nieuwe handreiking Erfpacht Erfpacht: naar evenwichtige algemene bepalingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van particuliere erfpachters. Marja Appelman, directeur Woningbouw BZK, overhandigt de handreiking Erfpacht aan wethouder Martijn Balster van de gemeente Den Haag. PROVADA 2024, 12-67 Volkshuisvestingsplein