Grid Pattern

Hoe stelt het Rijk integrale gebiedsontwikkeling centraal? Werken aan grootschalige woningbouw = werken aan complete wijken!

Ministerie BZK
Woensdag 14:45 - 15:45 12-67 Volkshuisvestingsplein

De aanpak van veel issues kent één gemene deler: alles komt samen in gebieden en wijken. Bij de mens en haar leefomgeving. Een belangrijke sleutel ligt dan ook mede in de manier waarop we onze gebieden ontwikkelen. Elke situatie biedt andere opgaven en kansen. Hoe kunnen overheden en marktpartijen een werkwijze ontwikkelen waarin de kwaliteit van leven en maatwerk per gebied het uitgangspunt is. En daar ook een samenhangende publiek-private investeringsstrategie voor inrichten? Te beginnen bij de grootschalige NOVEX woningbouwlocaties, die staan voor de schaalsprong in wonen, werken, leven en bewegen die ons land moet doormaken en waar tot en met 2040 een aanzienlijk deel van de toekomstige woningbouw moet landen. En die vaak -letterlijk- grenzen aan bestaande wijken en buurten waar ook van alles aan de hand is.

Damo Holt houdt namens het Watertorenberaad een pitch. Gasten aan tafel: Hettie Politiek: (BZK); Roy Kramer (NPLV).

Delen

Opslaan in agenda

06/12/2024 14:45 06/12/2024 15:45 Europe/Amsterdam Hoe stelt het Rijk integrale gebiedsontwikkeling centraal? Werken aan grootschalige woningbouw = werken aan complete wijken! De aanpak van veel issues kent één gemene deler: alles komt samen in gebieden en wijken. Bij de mens en haar leefomgeving. Een belangrijke sleutel ligt dan ook mede in de manier waarop we onze gebieden ontwikkelen. Elke situatie biedt andere opgaven en kansen. PROVADA 2024, 12-67 Volkshuisvestingsplein