» Home » Standhouders » On-line profiel » Bouwinvest Real Estate Investors
bedrijfsprofiel

Bouwinvest Real Estate Investors


Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel risicospreiding en een solide rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 12,1 miljard (HY 2019).

Wij weten welke behoeften institutionele beleggers hebben en kennen de dynamiek van de wereldwijde vastgoedmarkten. De combinatie van directe investeringen op de Nederlandse vastgoedmarkt en een goed gediversifieerde wereldwijde vastgoedportefeuille geeft Bouwinvest een goed zicht op de ontwikkelingen en trends binnen de verschillende markten. Daardoor is Bouwinvest in staat voor klanten de juiste investeringsbeslissingen te nemen. In Nederland investeren wij direct met vijf sectorfondsen (woningen, winkels, kantoren, hotels en zorg) en voor de drie internationale vastgoedmandaten (Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific) werken we samen met betrouwbare partners, die een bewezen track record hebben en werken met dezelfde investeringsfilosofie.                                                                                                                          

Bouwinvest is in alle opzichten een sterke en toekomstgerichte organisatie. De openstaande Nederlandse vastgoedfondsen overtreffen de 3- en 5-jaars gemiddelde IPD Netherlands Annual Property Index. De organisatie kent een solide governance-structuur met een transparant risicobeheersproces. De gespecialiseerde asset managers worden ondersteund door experts op het gebied van Research, Marketing en Finance. Bouwinvest loopt voorop als het gaat om kwaliteit, transparantie en procesbeheersing. De ISAE 3402 type I en II verklaringen onderstrepen dit. Wij integreren MVO in onze dagelijkse business, de GRESB Green Star kwalificatie van de drie openstaande fondsen is hier een voorbeeld van.

U kunt ons vinden in Hal 12 Stand 25

Bouwinvest Real Estate Investors
La Guardiaweg 4
1043 DG AMSTERDAM
Email »
Website »