>

Corporaties tekenen weer voor PROVADA

Vorige week ondertekenden vijf grootstedelijke woningcorporaties het contract met PROVADA voor de gezamenlijke presentatie op het Corporatieplein. de Alliantie, Eigen Haard, Havensteder (fusie Comwonen en PWS), Portaal en nieuwkomer aan het plein Woonbedrijf (Eindhoven) presenteren er hun visie op belangrijke thema’s. Op het Corporatieplein is er bovendien gelegenheid tot interactie: ontmoeting en kennisuitwisseling met vakgenoten en relaties door middel van workshops, lezingen, spel, film en bijeenkomsten. Traditiegetrouw vindt op donderdagmiddag het PROVADA Corporatiedebat plaats.

    

Betaalbaarheid
Als overkoepelend thema kozen de corporaties ‘betaalbaarheid’. (hoe) Houden corporaties ‘wonen’, ‘processen’, ‘gezonde wijken’, nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid betaalbaar voor de bewoners, de markt en zichzelf. Bij alle vijf zijn (binnenstedelijke) (her)ontwikkeling, stadsvernieuwing, innovatieve bedrijfsprocessen, goed opdrachtgeverschap, ‘wonen en wijken’ en duurzaamheid thema’s die hoog op de agenda staan. Of het nu gaat om ketenintegratie bij het groot onderhoud van 1.950 woningen in Capelle aan den IJssel, Amersfoort Vernieuwt of nieuwbouwproject Stadstuin Overtoom (Co-Green) in Amsterdam, Trisor als toonbeeld van een vernieuwde wijk in Leiden, in alle gebieden en op uiteenlopende onderwerpen werken corporaties aan de verbetering van het woon- en leefklimaat van Nederland. Woonbedrijf onderzoekt de mogelijkheden van het renoveren in een serie van 1, renovatie op een call. Wat betekent dat voor betaalbaarheid voor de klant?

Op PROVADA tonen de corporaties graag een overzicht van hun pionierswerk en toonaangevende (nieuwbouw)projecten.

Op de pagina THEMAPLEINEN vindt u meer informatie over de diverse themapleinen op PROVADA.

Corporaties tekenen weer voor PROVADA

Meer nieuws >>