BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOOR INTERNATONAL FAIRS DIRECTORY!!

BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOOR INTERNATONAL FAIRS DIRECTORY!!

PROVADA ontvangt vragen van standhouders over een bedrijf, International Fairs Directory.  Uit deze brief zou het onjuiste vermoeden kunnen ontstaan dat er een samenwerkingsverband is tussen PROVADA en dit bedrijf. Wij zijn echter onbekend met dit bedrijf.

International Fairs Directory stuurt een mailing met een formulier om gegevens te corrigeren. Na ondertekening van de brief is men voor een periode van 3 jaar gebonden aan een jaarlijkse betaling van € 1271,- . Deze brief suggereert bedoeld te zijn om correcties door te geven op de vermelding in hun database, en deze zo up-to-date te houden.

Of u, als exposant, gebruik wil maken van de mogelijkheid opgenomen te worden in database van International Fairs Directory, kunnen wij natuurlijk niet voor u beslissen. Wij benadrukken echter, dat in deze database slechts de gegevens zijn opgenomen van die bedrijven, die zich al dan niet vrijwillig en tegen betaling hebben laten registreren. Om deze reden alleen al kan van een compleet en betrouwbaar bestand geen sprake zijn.

Voor de volledigheid delen wij u mee, dat er geen enkele sprake is van samenwerking of verbondenheid tussen PROVADA en International Fairs Directory. zij vermeldt ook in haar brief, dat zij “onafhankelijk, objectief, en niet verbonden aan enige organisator” is.

Wij vermoeden, dat International Fairs Directory de bedrijfsnamen uit onze standhouderslijst on-line gehaald heeft en vervolgens zelf de adressen on-line heeft opgezocht.  Wij verzekeren u, dat PROVADA op geen enkele wijze samenwerkt met International Fairs Directory en haar geen exposantengegevens (heeft) verstrekt.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 605 14 24 of e-mail: info@provada.nl

Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws en informatie over PROVADA?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Gepubliceerd
29-04-2016